UNESCO WERELDERFGOED

De Amsterdamse grachten
In augustus 2010 is de 17e-eeuwse Amsterdamse grachtengordel toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst van Unesco, als negende van alle UNESCO locaties in Nederland.

De Amsterdamse grachtengordel is uniek door zijn bouwkunst en fysieke verschijning van de grote economische, politieke en culturele ontwikkeling die Amsterdam doormaakte in de Gouden Eeuw. De erkenning van de grachten en grachtenpanden als uniek erfgoed zorgt voor internationale bekendheid voor de stad. Daarnaast wordt hiermee het behoud en de conservering gestimuleerd, waardoor huidige en toekomstige generaties kunnen blijven genieten van de unieke manier van leven op de grachten

De grachtengordel is door UNESCO verdeeld in twee zones: de zogenaamde kern met daaromheen een bufferzone. De kern bestaat uit het daadwerkelijke Werelderfgoed, waaraan de bufferzone direct grenst.Deze buffer dient ter bescherming van de kern, die grotendeels bestaat uit 17e en 18e-eeuwse panden in redelijk tot goede conditie.

De Beemster, Stelling van Amsterdam en de Grachtengordel van Amsterdam zijn historisch met elkaar verbonden. Dit komt er in het kort op neer dat met het kapitaal van de rijke Amsterdamse kooplieden uit de zeventiende eeuw De Beemster is ontgonnen. Door De Beemster loopt de Stelling van Amsterdam die eind negentiende eeuw is aangelegd om Amsterdam te kunnen verdedigen.